Hoppa till innehåll

Om oss

Sportfiske är i dag en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med 1-1,5 miljoner utövare årligen och en omsättning på cirka 10 miljarder under 2022 (SCB). Sverige är samtidigt en destination som är populär för utländska fisketurister, antingen som en del av deras vistelse eller som huvudaktivitet. Intresset för fritidsfiske och fisketurism har successivt ökat och i synnerhet under pandemins intåg, vilket tydligt avspeglas bl.a. i statistik för digital fiskekortsförsäljning i länet. I takt med att intresset för fiske har ökat tydliggörs behovet av förbättrad tillgänglighet och tydligare och uppdaterad information om hur man kommer i kontakt med fiskevatten och vilka regler och förutsättningar som gäller. Med fler utövare och fler fiskedagar görs det också tydligt att det finns behov av ett hållbart fiske med ett mer jämnt fördelat fisketryck vid landets sjöar och vattendrag. Det ojämna fisketrycket beror till stor del på att vissa sjöar är mer tillgängliga än andra och att information om många vatten saknas eller är bristfällig.
För att möta efterfrågan och behovet samt höja kvaliteten på informationen om fiske i länet initierade Sportfiskarna, Länsstyrelsen i Jönköping, Kommunal utveckling Jönköpings län, Smålands turism och Fiskevattenägareförbundet ett gemensamt projekt. Webbtjänsten hittafiske.se föddes.

loading="lazy"

Projektets syfte var att bidra till förbättrad vägledning för fritidsfiskare och fisketurister i länet och främja möjligheten till fiske för nybörjare. Den samlade informationen kommer även att utgöra en kunskapsbank för turistbyråer, destinationsbolag, besöksnäringsföretag m.fl. Noden ska också bidra till ett långsiktigt hållbart fiske och friluftsliv i anslutning till länets vatten och verka för att öka länets intäkter från fisketurism. Med förbättrad information förväntas också fisketrycket på länets sjöar fördelas mer jämnt vilket bidrar till mindre störningar på land- och vattenmiljö.

Välkommen till hittafiske.se!

Styrgrupp

Mattias Larsson, Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund

Lisa Bergström, Kommunal utveckling Jönköpings län

Rasmus Lindblad, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Johan Delfalk, Smålands turism

Folke Solheim, Fiskevattenägareförbundet

Upptäck mer