Hoppa till innehåll

Karta

Alseda-Skede fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdet omfattar nedre delen av Solgenån från Brunnshultadammen ned till Bruksgårdens kraftstation i Emåns huvudfåra. Även Aspödammen och dammen i Holsbybrunn ingår.

I Solgenån finns en riklig flora och fauna som är knuten till både strömmande och lugna vattenmiljöer. Sträckan från Brunnshultadammen och ned till Emån är utpekad som värdefull och Emåns huvudfåra utgör natura-2000 område med flodpärlmussla som målart.

Gädda över tio kilo har fångats och i Brunnshultadammen finns även en del gös. För den som är intresserad av mete finns rikligt med vitfisk. Öringen i Solgenån och Emån är självreproducerande och ganska storvuxen, men inte särskilt talrik.I Alseda-Skede Fiskevårdsområde ingår fiske i bland annat Aspö damm och Brunnshultadammen, två sjöar med artrik fiskfauna, som bland annat hyser fina bestånd av grov abborre och gädda. Eftersom det finns bestånd av öring i Emån så det finns även chans till fångst av öring i sjöarna. Öring på upp emot två kilo fångas ibland, men vanligtvis väger dom runt halvkilot.

Fiskarter
Abborre, benlöja, braxen, färna, gädda, gös, lake, mört, ruda, sarv, sutare och öring.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Gös
  Gös
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Siklöja
  Siklöja
 • Sutare
  Sutare
 • Ål
  Ål
 • Asp
 • Bäckröding
 • Benlöja
  Benlöja
 • Färna
  Färna
 • Öring
  Öring

Upptäck mer