Hoppa till innehåll

Karta

Fagerhultasjön-Vrången fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Följande vatten finns inom fiskevårdsområdet:
Fagerhultasjön, Vrången, Försjön och Brändegöl.

Sjöarna är långsmala näringsfattiga skogssjöar med ett största djup av 12,5 meter. Stränderna är mestadels steniga med glesa vassar vilket försvårar fiske från land. Sjöarna omges i huvudsak av skogs och myrmarker. Sjöarna har relativt klart vatten med låg grad av mänsklig belastning avseende närsalter, miljögifter, grumlande ämnen, humus och försurande ämnen. Sjöarna har häckande sjöfågel.

Förekommande fiskarter är sik, sutare, mört, gädda och abborre.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Gädda
  Gädda
 • Sik
  Sik
 • Sutare
  Sutare

Upptäck mer