Hoppa till innehåll

Karta

Flårens fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Flåren är belägen i Värnamo och Ljungby kommun, på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län samt ingår i Lagans vattensystem.

Sjön Flåren är klassad som regionalt särskilt värdefullt vatten för sina höga naturvärden samt sitt fantastiska fiske efter gös, gädda och abborre.

Flåren är en ca 35km2 stor sjö som knappt är två mil lång från norr till söder, vilket gör sjön passande för trolling och spinnfiske, men även mete efter bland annat ål. I sjön är det även tillåtet att fiska med angeldon.

Utefter sjökanter och ute på några öar finns det möjligheter att rasta och bada, men hänsyn ska tas för det vilda och naturen.

Båtramper

Det finns tre gjutna båtramper i sjön som gör det lätt att sjösätta båtar i sjön. Det går även att hyra båtar i Flåren, se kontakter längre ner på sidan.

Båtramper Flåren (se fliken "Karta")

 • Flattinge 56°58'41.4"N 14°02'49.3"E
 • Kvänarp 56°58'25.2"N 14°06'33.7"E
 • Kungskulle 57°05'38.8"N 14°10'15.6"E

Hyra båt

Det finns möjlighet att hyra båt i sjön för 100kr/dag eller 500kr/vecka. Kontakta följande:Håkan Johansson:0372-311 22, 0730-22 08 28

Sjökarta

Det finns möjlighet att köpa sjökarta för Flåren för 250kr och kan köpas på följande ställe:

Peters Sport i Lagan

Storgatan 41

341 50 Lagan

Håkan Johansson

Os

341 52 Lagan

Coop Nära Bor

Centrumvägen 8

330 15 Bor

Vattenståndsregleringen är mycket omfattande. I en vattendom från 1923 fastställdes dämningsgränsen till +152,00m och sänkningsgränsen till +149,40m, vilket ger en regleringsamplitud på 2,60m. För att få en skonsammare reglering skedde en frivillig överenskommelse med Sydkraft 1996. I dagsläget sker reglering bara till hälften, dvs. 1,30m.

Vid provfisket 2012 i samarbete med länsstyrelsen Jönköping, framgick följande status av fiskarter i Flåren. Här hittar du provfiskerapporten, Länsstyrelsen Jönköping.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Gös
  Gös
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Sik
  Sik
 • Siklöja
  Siklöja
 • Sutare
  Sutare
 • Ål
  Ål
 • Benlöja
  Benlöja
 • Sarv
  Sarv

Upptäck mer