Hoppa till innehåll

Karta

Furens fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Sjön Furen ligger i Jönköpings respektive Kronobergs län i Småland.

Furen har en rik fiskfauna. Vid en provfiskeundersökning 2004 erhölls åtta stycken fiskearter: abborre, benlöja, braxen, gädda, gärs, gös, mört, siklöja. Utöver dessa arter finns även sik, lake, ål, sarv, sutare och enstaka öring i Furen. Även 2015 genomfördes provfiske. Vid provfisket 2015 var resultatet det samma som 2004.

Furen har två badplatser; Hyltan samt Smålands Hawaii. Värnamo Kommun ansvarar för dessa kommunala badplatser.

Båtramp: Furens FVOF har låtit gjuta en båtramp för att underlätta sjösättning av båtarna. Denna finns vid badplatsen Smålands Hawaii. Trailers parkeras vid infarten till Smålands Hawaii. Tänk på att först alltid kontrollera vattenståndet innan du ger dig ut med båten. Furens vattenståndsreglering är omfattande med en regleringsamplitud på f.n. 1,30m.

Vattenståndet i Furen regleras för vattenkraftändamål sedan 1927 via reglerings-dammar i de båda utloppen av nedströms liggande Flåren.

Vattenståndsregleringen är mycket omfattande. I en vattendom från 1923 fastställdes dämningsgränsen till +152,00m och sänkningsgränsen till +149,40m, villket ger en regleringsamplitud på 2,60m. För att få en skonsammare reglering skedde en frivillig överrenskommelse med Sydkraft 1996. I dagsläget sker reglering bara till hälften, dvs. 1,30m.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Gös
  Gös
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Sik
  Sik
 • Siklöja
  Siklöja
 • Sutare
  Sutare
 • Ål
  Ål
 • Benlöja
  Benlöja
 • Gärs
 • Sarv
  Sarv

Upptäck mer