Hoppa till innehåll

Karta

Götarpssjöns fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Götarpssjön är en sjö i Nissans upprinningsområde på cirka 54 hektar. Sjön är reglerad med låg påverkan av mänsklig aktivitet. Sjön omges i huvudsak av skogsmark men ett antal fastboende finns runt sjön samt ett mindre sommarstugeområde. Tidigare fanns en brunnsanläggning som numera är nerlagd.

Vid östra stranden finns en kommunal badplats som är relativt starkt frekventerad på somrarna. Sjön har ett starkt bestånd av gädda, abborre och mört. Beståndet av ål har minskat men finns sporadiskt. Mest är sjön känd för ett gott gäddbestånd och grov abborre.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Gädda
  Gädda
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Ål
  Ål

Upptäck mer