Hoppa till innehåll

Karta

Häråns fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Häråns fikevårdsområde består av Härån med tillhörande sjöar som till exempel Hubbestadsjön, Rolstorpasjön och Torrmyrasjön. Områdets norra gräns är kraftverket vid Blomfors och den södra gränsen är Bron över ån vid Björkefors. Området innehåller de vanliga insjöfiskarna för trakten och utplanterad gös.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Gös
  Gös
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Siklöja
  Siklöja
 • Sutare
  Sutare
 • Ål
  Ål
 • Benlöja
  Benlöja
 • Elritsa
 • Gärs
 • Ruda
  Ruda
 • Sarv
  Sarv

Upptäck mer