Hoppa till innehåll

Karta

Herrestadssjöns fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Herrestadssjön och Nästasjön, Värnamo Kommun ingår i Lagans vattensystem, Storåns avrinningsområde. Nästasjön är belägen 1 km norr om Kärda och Herrestadssjön ligger 2 km västerut. Nästasjöns areal är 134 ha med största djup 11.6 m, medeldjup 4 m. Herrestadssjöns areal är 370 ha, och största djup 4 m.

Sjöarna omges av öppet odlingslandskap, men även partier m barrskog förekommer.

Egen båt kan läggas i Nästasjön vid badplatsen Nästabadet. Båt kan också hyras av fiskevårdsområdet, 100 kr per dag. Det finns en båt i Nästasjön och en i Herrestadssjön.

Under 1990-talet har gös inplanterats såväl i Nästasjön som i Herrestadssjön. I Nästasjön har reproduktionen lyckats mycket bra och sjön har ett gott gösbestånd. Sjöarna erbjuder spännande kastspöfiske efter gädda, gös och abborre.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Gös
  Gös
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Sik
  Sik
 • Siklöja
  Siklöja
 • Sutare
  Sutare
 • Ål
  Ål
 • Benlöja
  Benlöja
 • Gärs

Upptäck mer