Hoppa till innehåll

Karta

Järnforsens fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdets samtliga vatten

Emån, Järnsjön, Oppsjön, Vensjön, Övre och Nedre Svartsjöarna, Breda o Smala Viksjön, Klevegöl, Stubbegöl, Starrängsgölen, Magregöl, Avegöl, Skattebergagölen, Lommegöl.

Emån

Fiske i Emån finns att tillgå ifrån Nyboholm, Kvillsfors i väst till Klövdala i öster. Emån är en varierad å med högt sportfiskevärde. Fiskarter: abborre, gädda, mört, braxen, benlöja, sarv, sutare, färna, lake mfl.

Tips för:

Nybörjaren: Bottenmeta i hålor och fånga braxen och mört.

Proffset: Fiska stor gädda med både spinn och mete.

Upptäckaren: Gäddfisket har en stor potential och det finns massor att utforska. Ån är klassad som Natura 2000-område med ett stort antal värdefulla arter knutna till vattensystemet, både inom flora och inom fauna. Ån innehåller drygt 30 olika fiskarter med karaktärsarter såsom mal, havsöring, lax och färna.

Fisket i Emån

Bottenmete efter mört och braxen går bra på sträckan vid Fröreda där man hittar fisken i lugnflytande hålor och där ån svänger. Där kan man även hitta stor gädda och det effektivaste för att komma i kontakt med större fisk är att flötmeta med betesfisk där strömmen är lugnare. På sträckan har det tagits gädda över 12 kg och fiskar mellan 5 och 10 kg är vanligt. Även bottenmete efter gädda i djupa hålor är en bra metod. Det går också fint att spinnfiska gädda med en vobbler, jigg eller med ett skeddrag. Bra platser för grov gädda är runt Fröreda, nedströms Järnsjön och nedströms vattenkraftstationen i Järnforsen. Ibland kan man hitta större abborre i de djupa och lugnare partierna. Färnan går att hitta i princip på hela sträckan. Bra sträckor är runt Fröreda och nedströms Järnforsen. Bra metoder för färnan är bottenmete och eftersom färnan är en allätare kan man använda många olika beten som t.ex. ost, korv, räka, bröd eller majs.

Järnsjön

Järnsjön ligger strax väster om Järnforsen och genomströmmas av Emån. Det är en grund liten sjö och omgivningen domineras av våtmark och jordbruksmark. Växtligheten i sjön domineras av säv och bladvass. Man hittar till sjön antingen via vägen mellan Järnforsen och Vetlanda eller om man tar sig till kyrkan väster om Järnforsen. Om man passerar kyrkan finns det en liten badplats där man även kan parkera och sätta i båt. Järnsjön är en viktig fågelsjö med värdefulla våtmarker söder om sjön. Den har en intressant historia som förorenad sjö där miljögifter lagrades i botten från uppströms liggande verksamheter. För att restaurera sjön och få en bättre vattenkvalitet till Emån muddrades sjön 1994, som har varit positivt både för sjön och för hela ån nedströms.

Fisket i Järnsjön

Gäddfisket är mycket bra i sjön och det har fångats gädda över 13 kg och det är vanligt med fisk mellan 5 och 10 kg. Bra metoder är att spinnfiska med vobbler längs kanterna eller att meta med flöte och betesfisk. Zaltvobbler i blå färg är ett bra bete för gäddan i sjön. Även ismete är effektivt i norra delen. Eftersom sjön har en mycket jämn botten och innehåller likartat djup kan man hitta fisken lite överallt. En lite djupare åfåra finns i anslutning till åmynningarna där man ibland kan hitta fisken. Abborre finns i hela sjön och man kan fånga den på spinnare och jigg. Karpfisk såsom braxen och mört går att meta i mynningen där Emån rinner ut från sjön.

Den som vill upptäcka och utforska nya fiskevatten så ingår även flertalet mindre sjöar och gölar. Här kan man uppleva fisket i lugn och ro tillsammans med storlom, fiskgjuse och andra arter som gillar orörda platser.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Siklöja
  Siklöja
 • Benlöja
  Benlöja
 • Ruda
  Ruda
 • Sarv
  Sarv

Upptäck mer