Hoppa till innehåll

Karta

Kunhultasjön

Faciliteter
  • Fiskevårdsområde

Bordsjö Skogar AB är ett jord-och skogsbruksföretag om 11000 ha med verksamhet vid Bordsjö, i norra Småland, och Hörningsholm, Mörkö söder om Södertälje. Förutom den agrara verksamheten drivs en större fastighetsförvaltning med bostäder på landet.Hela verksamheten genomsyras av det ansvar vi har för natur och kulturmiljö samt ett aktivt verkande för den levande landsbygden. Detta arbete innefattar bevarande av öppna betesmarker, underhåll och upprustning av fastighetsbestånd samt nyanläggning och återskapande av ädellövskog.

Kunhultasjön: Kunhultasjön är en relativt klar sjö med ett fin bestånd av abborre och gädda.

Kontaktpersoner:

Lars Knutsson: 010 - 102 57 31

Arter
  • Abborre
    Abborre
  • Gädda
    Gädda
  • Mört
    Mört

Upptäck mer