Hoppa till innehåll

Karta

Landfiske, Härstensbosjön

Faciliteter
  • Landfiske

I Härstensbosjön finns lämpliga områden för landfiske nära vägen. I första hand med toppknutet mete men även spinnfiske. På våren, försommaren och tidig höst kan fisket stundtals vara mycket bra efter framförallt mört, abborre, gädda och braxen.

Upptäck mer