Hoppa till innehåll

Karta

Landfiske, Ingsbergssjön

Faciliteter
  • Landfiske

Markerad plats lämpar sig väl för toppknutet mete efter abborre, mört och sutare. Platsen är lättillgänglig från land. Längs det markerade området finns ett promenadstråk. Tänk på att visa hänsyn till förbipasserande.

Sent på sommaren kan det vara mycket växtlighet i sjön vilket kan försvåra tillgängligheten. Andra platser än markerat kan också lämpa sig väl för mete.

Upptäck mer