Hoppa till innehåll

Karta

Movänta fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Försjön ligger i ett naturskönt område en kilometer norr om Hult samhälle öster om Eksjö. Sjön är ett Natura 2000 område med höga naturvärden.

Försjön är en djup och näringsfattig källsjö i de övre delarna av Emåns avrinningsområde. Fisket karaktäriseras av förhållandevis bra abborr- och gäddfiske. Försjön har en varierande bottenstruktur med stora variationer i djup och bottenkaraktär. Försjöns största vattendjup är uppmätt till 25,5 m och medeldjupet är 7,8 m. Stränderna är mestadels av sand och sten. Vegetationen består av glesa vassar och kortskottsväxter.

Den djupkarta som finns för nedladdning på iFiske är en äldre karta, det finns en bättre version att köpa vid Movänta Camping.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Gädda
  Gädda
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Siklöja
  Siklöja
 • Ål
  Ål
 • Bergsimpa
 • Björkna
  Björkna
 • Sarv
  Sarv

Upptäck mer