Hoppa till innehåll

Karta

Munksjöns fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde
Tillgänglighet
 • Rullstolsvänligt

Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna, som tillhör de artrikaste i Jönköpings län, är kända för sitt goda fiske efter stor gädda och mörtfisk.

Vissa insjöfiskar har dock förhöjda halter av miljöföroreningar och tungmetaller. Därför bör barn och kvinnor i barnafödande ålder vara noga med att följa

Livsmedelsverkets råd om fisk, se www.slv.se.

Krav på Sportfiskekortet i Rocksjön och Munksjön

Munksjön-Rocksjön är ett fiskevårdsområde enligt Lag (1981:533) om fiskevårdsområden. Fiskekortet måste alltid finnas med när man fiskar och ska kunna visas upp vid eventuell kontroll. Om fiske sker utan fiskekort kan redskapen beslagtas och polisanmälan göras. Sportfiskekortet är avgiftsfritt.

Området där Sportfiskekortet gäller

Sportfiskekortet gäller i allt vatten som förvaltas av Munksjöns fiskevårdsområdesförening, dvs. Munksjön, Munksjökanalen till mynningen i Vättern, Tabergsån upp till jordbron, Rocksjön och vattendraget mellan sjöarna. Fiske är inte tillåtet i Munksjön från nya Munksjöbron eller från land inom Munksjö AB:s inhägnade fabriksområde eller i Rocksjön vid badplatsen. Dessa områden framgår på fiskekartan.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Gös
  Gös
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Sutare
  Sutare
 • Ål
  Ål
 • Björkna
  Björkna
 • Gärs
 • Öring
  Öring
 • Ruda
  Ruda
 • Sarv
  Sarv

Upptäck mer