Hoppa till innehåll

Karta

Nömmens fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

VIKTIG INFORMATION NEDAN

invasiv art Rovmärla påträffats i bland annat Vättern

SÅ UNDVIKER DU ATT SPRIDA STÖRRE ROVMÄRLA

TÖM ut allt vatten från din båt eller utrustning innan den flyttas

TVÄTTA båtar och utrustning från växtdelar, djur och sediment innan du flyttar dem till ett nytt vatten

TORKA utrustning som dykardräkter, badleksaker, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten. Det räcker att de får lufttorka ett par dagar

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Nömmen är en av Jönköpings läns större sjöar, med otaliga öar och ett mycket bra fiske efter många för sportfisket intressanta arter. Häribland kan bl.a. nämnas abborre, gädda, gös, lake och sutare. Sjön hyser också ett svagt bestånd av öring. Fiskarna är ofta stora och välnärda vilket bevisas genom att gädda på 15 kg, abborre på 2 kg och gös på 9 kg har fångats i sjön.

Det finns även mycket gott om signalkräfta, men fisket efter denna är förbehållet fiskerättsägarna. De vanligaste fiskemetoderna i sjön är trolling, pimpel, spinnfiske och mete men även angel och ismete funkar fint. Det finns möjlighet att fiska från såväl båt som från land.

Nömmen ingår i Emåns vattensystem och är belägen ca 10 km sydost om Nässjö. Nömmen är en stor och ganska näringsfattig klippbäckensjö med klart vatten. Sjöarealen är 1565 hektar och det största djupet är uppmätt till 18 meter. Såväl branta som flacka stränder förekommer. Nömmen är full av klippiga öar, holmar och skär.

Sjön är ytvattentäkt för Vetlanda kommun och har en mycket hög biologisk funktion och innehar även höga raritetsvärden. Bland häckande fågelarter märks bl.a. storlom, fiskgjuse, småskrake, häger och lärkfalk. Utter har vid flera tillfällen setts i området.

Hyra av båt

För hyra av båt, kontakta:
Kalle Berg på Rödjenäs Gård, 076-337 93 33.
Sonja Fogelberg Holmen, 0380-913 37.

Hyra av boende

Rödjenäs Gård: http://www.rodjenas.com/

Övriga faciliteter

I anslutning till sjön finns grillplats, vindskydd, kastbrygga, WC/utedass, informationstavla, parkeringsplats och soptunnor. (För ytterligare information, se kartan.)

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Gös
  Gös
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Sik
  Sik
 • Siklöja
  Siklöja
 • Stensimpa
 • Benlöja
  Benlöja
 • Bergsimpa
 • Gärs
 • Ruda
  Ruda
 • Sarv
  Sarv

Upptäck mer