Hoppa till innehåll

Karta

Örens fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Ca 8 km öster om Gränna ligger sjön Ören.

Ören ligger i en gravsänka och har en areal på cirka 920 hektar och har ett största djup på 36,8 meter. Siktdjupet i sjön är stor och ligger på 5,1 meter. Sjön är klassad som en näringsfattig till måttligt näringsrik sjö.

Ören är sammanbunden med Bunnsjöarna (Södra, Mellan och Norra Bunnsjön) samt Nedre och Övre Kvarnsjönmed ett kanalsystem vilket gör hela området mycket intressant för sportfiskare, kanotiser samt båtåkare.Stränderna i Ören är oftast bergiga och steniga men i norra delen av sjön finns det sand- och lerstränder.Växt-, fisk- och djurlivet är mycket artrik. Det finns 16 olika fisksorter i sjön, om man har tur så kan man även få se utter och vildsvin. Det finns även häckande storlommar runt sjön. Bland växter som finns i och runt sjön kan man nämna trådnate, blåsäv, brunstarr, grovnate och slokstarr.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Gös
  Gös
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Sik
  Sik
 • Siklöja
  Siklöja
 • Stensimpa
 • Bergsimpa
 • Gärs
 • Nors
 • Sarv
  Sarv

Upptäck mer