Hoppa till innehåll

Karta

Ramsjöns fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Ramsjön ingår i Huskvarnaåns vattensystem och är belägen 221 meter över havet, cirka 12 kilometer nordost om Huskvarna.

Sjön har en yta på cirka 1,65km2, ett största djup på 19 meter och ett medeldjup på 7,7 meter. Stränderna består till största delen av sand, sten och lera. Sjön är vackert belägen i relativt bergig omgivning där blandskog samt viss åker- och betesmark utgör området närmast sjön.

Sjön har ett rikligt bestånd av abborre, men även god tillgång av gädda och gös.

Fiske i sjön är tillåtet från september till juli.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Gös
  Gös
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Sik
  Sik
 • Siklöja
  Siklöja
 • Sutare
  Sutare
 • Gärs
 • Öring
  Öring
 • Sarv
  Sarv

Upptäck mer