Hoppa till innehåll

Karta

Repperdaortens fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

(Emån från Bruksgården till Tälläng)

Repperdaortens fiskevårdsområde innefattar den del av Emåns huvudfåra som rinner mellan Bruksgården och bron i Tälläng. Emån utgörs här till större delen av lugnflytande sträckor som då och då bryts utav snabbare forsar.

Fiskarter
Gädda, abborre, öring, mört, braxen, sutare, ruda, färna, benlöja och lake.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Sutare
  Sutare
 • Färna
  Färna
 • Öring
  Öring
 • Ruda
  Ruda

Upptäck mer