Hoppa till innehåll

Karta

Silveråns fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Silverån är huvudsakligen strömmande och grund med sten och sandbottnar, vattnet är klart och näringsfattigt Silveråns dalgång utgör ett relativt opåverkat vildområde som avsatt som riksintresse för naturvården. Sjöarna som ingår i fiskevårdsområdet är näringsfattiga klarvattensjöar med sten- och grusbottnad. Fiskearter I ån, vanligast förekommande: Öring, Elritsa och Bergsimpa I sjöarna, dominerar; Abborre, Gädda och Mört.

Arter
 • Braxen
  Braxen
 • Lake
  Lake
 • Sutare
  Sutare
 • Ål
  Ål

Upptäck mer