Hoppa till innehåll

Karta

Spexhultasjöns fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Spexhultasjöns fiskevårdsområde innefattar Spexhultasjön och den mindre Bäckafallssjön.

Spexhultasjön ligger på ca 300 meters höjd över havet strax söder om Nässjö och används av Nässjö kommun som dricksvattentäkt. Sjöns utlopp är reglerat och rinner ut via Kvarntorpsån i Emåns avrinningssystem. Den totala ytan är knappt 300 hektar och med ett medeldjup på 2,2 meter och maxdjup på 6 meter är sjön att betrakta som grund. Tidigare kallades sjön för Spexen.

Vattenkvaliteten är god och sjön används därför till dricksvattentäkt för Nässjö Kommun och är vattenskyddsområde med särskilda bestämmelser. Vill du använda motor, kom ihåg att endast elmotor eller fyrtaktsmotor som drivs med alkylatbensin är tillåten. Eller varför inte ro? Då kan du kanske få njuta av lommens ödesmättade rop.


I sjön finns abborre, gädda, mört, lake, siklöja, och sutare.

Båtramp och båtar för uthyrning saknas tyvärr i Spexhultasjön.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Sik
  Sik
 • Siklöja
  Siklöja
 • Sutare
  Sutare

Upptäck mer