Hoppa till innehåll

Karta

Stråkens fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Stråken, en 25 km lång och 100-500 m bred sjö belägen ca 2 mil väster om Vätterns södra del.

Sjön är en spricksjö med ett maximalt djup på 38 meter och ett medeldjup på knappt 10 meter.
Fiskebeståndet är typiskt för en oligotrof sjö, dvs näringsfattig.

Fiskarter som kan nämnas är abborre, gädda, braxen, mört, sutare, siklöja, lake och gärs för att nämna några.

Försök har gjorts att plantera in olika stammar av öring med ett varierat resultat. En liten stam av öring finns, förmodligen från en tidigare odling i området. I de djupare delarna av sjön finns även höstlekande siklöja.
Inplanterade signalkräftor finns även i sjön, men dessa ingår inte i kortfisket.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Siklöja
  Siklöja
 • Sutare
  Sutare
 • Benlöja
  Benlöja
 • Öring
  Öring

Upptäck mer