Hoppa till innehåll

Karta

Svansjöns fvf

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Föreningens fiskevatten utgör en areal av totalt 110 ha varav Svansjön är 91 ha och Tokebosjön är 19 ha. Fiskarter som finns i sjön är bland annat Gädda, Braxen, Abborre och Mört. Sjön är grund med ett medeldjup på 2,5 m och ett maximidjup på 4 m. Utmed Svansjöns västra och Östra stränder består botten av en blandning av sand, grus och sten. I övrigt är det mestadels dybotten. Vegetationen runt sjön består av ca 70% skog, 20% odlingsbar mark och 10% myrar.

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Sutare
  Sutare
 • Gärs

Upptäck mer