Hoppa till innehåll

Karta

Tabergsåns fvof

Faciliteter
  • Fiskevårdsområde

Tabersgån med sitt kalla vatten är ett vikigt lekområde för vätterns öring. Ån sträcker sig från Månsarp i söder genom Taberg, Norrahammar, Hovlätt och mynnar ut i munksjön i centrala Jönköping. Kring ån finns vackra branter med lövskog och gamla granskogar. Ån ligger bitvis mycket centralt men det finns många sträckor med lummig natur där du kans fiska avskiljt.

Tabergsån har under åren haft många dammar som använts av indutrierna i området, det finns lämningar från medeltid till 1900-tal. Sedan 1990 har Jönköpings kommun arbetat aktivt med att förbättra de biologiska värdena i Tabergsån. Exempel på åtgärder som har genomförts i Tabergsån och dess biflöden är tillförsel av lekgrus, block och dammutrivningar. Åtgärderna har öppnat upp lekområden länge upptröms i ån och fisken kan i dagsläget simma fritt från vättern till masmästardammen.

Utmed år går även Tabergsåleden som du kan följa från månsarp till munksjön, här finns även ett antal rastplatser med grillplats.

Upptäck mer