Hoppa till innehåll

Karta

Ulvstorpassjön

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Ulvstorpasjön är en sportfiskesjö som drivs av Ulvstorpssektionen som ingår i Jönköpings sportfiskeklubb.Ulvstorpssjön ligger väster om Jönköping ca 5 km från centrum och ligger längs vägen till Axamo flygplats vid Ulvstorpsgård.

Ulvstorpasjön är en sjö med inplanterad regnbågslax och öring.

Sjön har humusfärgat vatten och är grund, största djupet är ca 4 m. Vid den norra delen av sjön finns ett antal sommarstugor med strandtomt och vid den södra delen finns Ulvstorpsgård där fiskeförbud råder för allmänheten. Vid den södra delen finns två bryggor varav den ena är tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade personer.

Två iordningställda grillplatser finns, endast där får grillning ske om det inte råder grillningsförbud. Engångsgrillar är förbjudet!

Kontaktperssoner:

Amir Vugdalic0725 - 71 91 18

stig.lennart.johansson@telia.com

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Mört
  Mört
 • Öring
  Öring
 • Regnbåge
  Regnbåge

Upptäck mer