Hoppa till innehåll

Karta

Vaggerydsortens fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Vaggerydsortens FVOF erbjuder fiske i de lite större sjöarna Fängen och Sandsjön belägna norr om Vaggeryd i de övre delarna av ån Lagans huvudfåra. Sportfiskare lockas till området framförallt tack vare fiske efter fin abborre, gädda och gös.

Utöver Fängen och Sandsjön finns även möjlighet att fiska i ett antal mindre sjöar och gölar. Sjöarna ligger inbäddade i vildmarksbetonad barrskogsmiljö. Lom och fiskgjuse trivs i området.

Fängen och Sandsjön är djupa, klara och näringsfattiga med god vattenkvalitet. Där finns bestånd av siklöja och ett restbestånd av sik. Sjöarna är intressanta för pimpelfiske efter abborre och spinnfiske efter abbore, gädda och gös.

Den grundare Tängsjön ligger i södra delen av fiskevårdsområdet och är avsnörpt från Sandsjön genom ett smalare sund. Sjön är bara 5-6 meter som djupast och vattnet är betydligt mer humusfärgat, vilket gör att siktdjupet är dåligt.

Utöver ovanstående sjöar omfattar Vaggerydsortens fiskevårdsområde sjöarna Prästagölen, Målagölen, Nöthultsgölen och Käringasjön.

Bron över Lagan vid Sonarps kvarn utgör övre gräns för fiskevårdsområdet i norr och dammanläggningen vid Mölna utgör nedre gräns i Lagan i söder.

Fiskekort köps enklast via iFiske.se eller hos Preem i Vaggeryd

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Gös
  Gös
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Sik
  Sik
 • Siklöja
  Siklöja
 • Sutare
  Sutare
 • Ål
  Ål
 • Gärs
 • Sarv
  Sarv

Upptäck mer