Hoppa till innehåll

Karta

Vättern

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Alla, både svenska och utländska medborgare, är välkomna att från strand eller båt meta, pimpla, spinn-, haspel- eller flugfiska. Detta handredskapsfiske får fritt bedrivas över hela Vättern. Högst 10 krokar får användas per person.

svenska fiskereglers hemsida är fiskereglerna samlade och kan hittas med hjälp av kartfunktionen där användaren kan avgränsa ett område och se vilka regler som gäller i just det området.

Sportfiska rätt på Vättern (PDF) är ett regelblad som innehåller en kortversion innefattande de viktigaste reglerna för kräft- och sportfiske som en PDF-fil klar för utskrift. Denna bör du alltid ha med dig i båten vid fiske!

Vättern avgränsas i Motala av Storbron och i Karlsborg av Kanalbron samt i övrigt av räta linjer mellan de två yttersta mynningsuddarna av tillrinnande vattendrag.

Trollingfiske och dragrodd är tillåtet på allmänt vatten samt på enskilt vatten utanför så kallad öppen strand. Vid detta fiske får användas högst 10 beten per båt. Det är ej tillåtet att vittja nät under en trolling- eller utterfisketur. På enskilt vatten utan öppen strand bestämmer fiskerättsägarna hur trollingfiske och dragrodd får bedrivas. På enskilt vatten utan öppen strand i norra skärgården säljs på vissa platser fiskekort till trollingfiske.

Vid sportfiske får sammanlagt 3 fiskar av arterna röding, öring eller lax behållas per person och dygn, dvs. max 3 fiskar. Av dessa får max 2 vara rödingar.

Vid sportfiske söder om begränsningslinjen i norra Vättern får endast användas en krok per bete. Kroken får vara enkel, dubbel eller trekrok. Förtydligande avseende betesfisktackel.

Allt fiske inom 100 meter från fasta redskap och fiskodlingar är förbjudet.

I Sverige är det förbjudet att flytta levande fisk och kräftor mellan olika vatten. Detta innebär att eventuell levande agn måste fångas i Vättern eller dess tillflöden. Det innebär också att fisk eller kräftor fångade i Vättern inte får flyttas till andra sjöar. Se sidan om fisksjukdomar och parasiter för mer information.

Vi förutsätter

 • Att Du hanterar fisk som skall återutsättas på sådant sätt att skador undviks. För att undvika skador bör fisken hanteras så lite som möjligt och tiden i luft minimeras. Om möjligt skall avkrokning ske i vattnet utanför båten eller som ett alternativ i en vattenfylld balja i båten. Användandet av enkelkrok och inklämda hullingar underlättar skonsam återutsättning. Läs mer om hantering av fisk på följande länk eller titta på nedanstående videoklipp.
Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Gös
  Gös
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Sik
  Sik
 • Siklöja
  Siklöja
 • Sutare
  Sutare
 • Ål
  Ål
 • Benlöja
  Benlöja
 • Björkna
  Björkna
 • Öring
  Öring
 • Sarv
  Sarv

Upptäck mer