Hoppa till innehåll

Karta

Landfiske, Havravikssjön

Faciliteter
  • Landfiske

Den här fiskeplatsen vid utloppet av Havravikssjön lämpar sig väl för toppknutet mete eller andra typer av metemetoder från land. Platsen är även lämplig för spinnfiske med olika typer av drag. Här finns bryggor att fiska från. Tiden mellan april-september är chansen för ett lyckat fiske stor. Du kan fånga abborre, gädda, gös, braxen, mört, sarv, sutare och benlöja från den här platsen.

Upptäck mer