Hoppa till innehåll

Karta

Ryningsholms fvof

Faciliteter
 • Fiskevårdsområde

Fiskevattnet omfattar Nifsarpen, Gåren, Havravikssjön, Assjön samt de delar av Torsjöån och Solgenån som förbinder nämnda sjöar.

Havravikssjön hyser bra bestånd av framförallt abborre och gädda. Ett riktat fiske efter gös är att rekommendera, de förekommer sparsamt men är ofta ganska stora. En bra metod är att under kvällen och natten meta med betesfisk. Fiskemetoder i övrigt är spinn, mete, jiggfiske och pimpel. Vintertid en trevlig pimpel och ismetesjö!

Nifsarpen hyser goda bestånd av framförallt olika arter av vitfisk. Därför är detta en sjö i första hand lämpad för mete, men även abborre och gäddfisket är bra. Prova gärna att meta med betesfisk. Det kan vara svårt att hitta bra fiskeplatser från land. Bra vinterfiske.

Vill du anordna en fisketävling på våra fiskevatten ska du kontakta Stefan Rydén (0381-410 41, 070-279 58 24)

Arter
 • Abborre
  Abborre
 • Braxen
  Braxen
 • Gädda
  Gädda
 • Gös
  Gös
 • Lake
  Lake
 • Mört
  Mört
 • Sutare
  Sutare
 • Benlöja
  Benlöja
 • Björkna
  Björkna
 • Gärs
 • Öring
  Öring
 • Ruda
  Ruda
 • Sarv
  Sarv

Upptäck mer