Hoppa till innehåll

Lär dig 3 grundläggande fiskeknutar: Clinch, Improved Clinch och Dubbel Grinner

I den här artikeln går vi igenom tre olika fiskeknutar. Dessa är några av de mest välanvända fiskeknutarna och det finns en anledning till det. Clinch Knuten, Improved Clinch Knut och Dubbel grinner är alla tre enkla att lära sig och kommer att fylla ett stort användningsområde inom ditt fiske oavsett om du använder nylon eller flätlina.

Varför borde man lära sig fiskeknutar?

Knuten på linan är den svagaste länken mellan dig och fisken. Sällan går fiskelinan av någon annanstans om linan är frisk i övrigt. Därför är det skönt att veta att knuten är säker och bra knuten. En fiskeknut är till för att “nypa” runt sig själv med så jämn kraftfördelning som möjligt i syfte att öka knutens styrka.

Hur knyter man fiskeknutar?

Clinchknuten:

En bra knut att knyta i en ögla, som exempelvis ditt fiskedrag, lekande eller beteslås.

Börja med att sticka igenom linan genom öglan du vill knyta i och dra ut linstumpen så att den blir ca 10cm lång. Vira nu linstumpen runt huvudlinan. 4 - 5 varv för nylonlina eller 7 - 8 varv för flätlina. (Flätlina glider ur knuten lättare än nylon) När alla varv är virade sticks linstumpen igenom den understa öglan som kommit till när vi virat linan runt sig själv. Dra åt knuten lite lätt med linstumpen. Blöt ner knuten med saliv och dra sedan åt knuten hårt med hjälp av huvudlinan. Knuten ska nu glida ner mot öglan som du knyter i. (Ibland kan man behöva hjälpa till att dra knuten nedåt samtidigt som man spänner huvudlinan) TIPS: Kolla på videon för att se hur det går till.

Improved Clinchknut

En improved Clinchknut är nästan exakt samma knut som clinchknuten men innehåller ett sista extrasteg innan knuten dras åt. Om du gjort alla Clinchknutens ovanstående steg men ännu inte dragit åt knuten kan du göra det sista steget. Det har nu blivit en stor ögla på grund utav att linstumpen sticker igenom den understa öglan på linan. Stick nu linstumpen igenom den nya stora öglan, fukta och dra åt. TIPS: Kolla på videon för att se hur det går till.

Clinchknuten
Clinchknuten enligt steg 1 och Improved Clinchknut enligt steg 2.

Dubbel grinner

Syftet med dubbel grinner är att knyta ihop två linor i varandra. Exempelvis när flourcarbon-tafs ska knytas fast i fiskelinan utan att använda lekande som riskerar att skava sönder spöringarna.

Börja med att lägga linorna till sidorna om dig. Den ena på vänster sida och den andra på höger sida. Håll nu i linorna parallellt med varandra med tumme och pekfinger i mitten. Linstumparna ska sticka ut från varsitt håll, ca 15 - 20 cm från fingrarna som du håller linorna i. Ta en utav linstumparna och för den in mot mitten så att det bildas en ögla. Stick igenom linstumpen genom öglan och vira linstumpen igenom öglan 4 - 5 varv. (Vira fler varv om linan är tunn eller glider lätt och något färre varv om linan är grov och svårjobbad). Dra åt knuten lite lätt så att den "låser" sig. Gör nu samma procedur med linstumpen på den andra sidan. När båda knutarna är lätt åtdragna drar du i båda huvudlinorna så att knutarna glider in mot varandra. Ge lite extra spänning i den nu ihopskarvade linan så att du känner tydligt att knutarna nyper ordentligt mot varandra och inte riskerar att glida upp. Klipp sedan av linstumparna. TIPS: Kolla på videon för att se hur det går till.

Dubbel
Dubbel grinner

Artiklar

Upptäck mer