Hoppa till innehåll

Lär dig mer om mört

Mörten är en karpfisk och är en av de vanligaste och första fiskarna man stöter på vid början av ens fiskeliv. Mörten känns igen genom sin silvriga avlånga kropp, röda fenor och ögon, överbett samt att ryggfenan börjar som i en linje rakt ovanför bukfenorna. Mörten blir som störst runt 50cm. Vanligast är att fånga mört runt 15-30 cm. Mörten kan lätt förväxlas med sarv, löja eller björkna för nybörjaren.

Mört återfinns både i bräckt vatten längs våra kuster och i sötvatten i våra insjöar. Mörten föredrar lugna vatten framför kraftigt strömmande vatten. Vi hittar mörten i större delen av Sverige med undantag för högts uppe i fjällregionerna.

Mörten leker längs strandnära kanter, under uthängande träd och över vegetation. Ofta hörs ett ljudligt plaskande från mörten under lek. Leken sker efter islossningen runt april-juni.

Som föda livnär sig Mörten på det mesta. Växt/djurplankton, alger, insekter av olika slag, både bottenlevande larver, musslor och snäckor, kräftdjur samt landlevande insekter som hamnar på vattenytan.

Vill du fiska efter mört gör du det bäst via olika sorters mete, förslagsvis i kombination med att du använder dig utan mäsk på platsen där du vill fiska. Toppknutet mete med mask, maggot, majs eller deg är den enklaste metoden att komma igång med ditt mörtfiske. Bottenmete är även det en effektiv metod. Mörten rör sig i stim, ofta strandnära vilket gör den till en perfekt fisk att fånga från land. Mörten söker sig gärna till platser av skydd från rovfiskar, det kan vara klippor, bryggor eller liknande strukturer.

Tänk på att mörten är en fisk som rovfiskarna gädda, abborre och gös gärna jagar och äter. Så hittar du mörten är det inte omöjligt att du kan fånga dessa rovfiskar i närheten också. Hur du fångar dessa arter kan du hitta i våra andra artiklar.

Artiklar

Upptäck mer