Hoppa till innehåll

Lär dig mer om invasiva arter

Ett stort men tyvärr allt för vanligt problem i våra sjöar och vattendrag är främmande invasiva arter. En invasiv främmande art är en art som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och som i sin nya miljö sprider sig snabbt och har negativ påverkan på våra inhemska arter.

Ett nyligen upptäckt kräftdjur som kan ha stor negativ effekt på andra vattenlevande djur såsom insekter och fiskar är större rovmärlan. Det är av största vikt att alla hjälps åt att minska spridningen av främmande invasiva arter.

Exempel på andra främmande invasiva arter i våra svenska vatten är smal vattenpest och sjögull.

Sjögull.
Sjögull. Foto: Tanaka Juuyoh (CC BY 2.0).

Några enkla och generella regler när du förflyttar din båt och utrusning mellan vatten är:

TÖM – din båt, vattenskoter eller kanot på vatten och lossa dräneringspluggen. Töm all utrustning som kan innehålla vatten.

TVÄTTA – din båt, vattenskoter, kanot, trailer och rengör utrustning innan du flyttar den till ett nytt vatten.

TORKA – av utrustning som haft kontakt med vattnet och låt båt lufttorka i minst ett par dagar.

loading="lazy"

Artiklar

Upptäck mer