Hoppa till innehåll

Catch & release och fiskhantering

Med begreppet catch & release, förkortat C&R, menas att man på ett skonsamt sätt släpper tillbaka fisken man fångat. Syftet med att låta fisken simma tillbaka är att bevara ett bra sportfiske och ett ekosystem i balans. De populäraste sportfiskarna är ofta de största exemplaren av rovfiskar vilka har stor påverkan på hela ekosystemet som de lever i genom att äta andra fiskarter och även mindre exemplar av sin egen art. Skulle man ta bort dem rubbas balansen helt. De störst exemplaren bidrar också mest till reproduktionen inom ett fiskbestånd då de oftast är honor vilka årligen lägger stora mängder rom av extra god kvalité.

Principen att släppa tillbaka majoriteten av fångsten är idag allmänt vedertagen inom sportfisket i Sverige och sker ofta helt frivilligt även om allt fler vatten väljer att skaffa specifika bestämmelser kring vilka storlekar och hur många av respektive fiskart som får tas upp. Ett vanligt regelupplägg för vissa arter är att man tillämpar ”fönsteruttag” vilket är en kombination av ett minimimått och ett maximimått där endast fisk inom ett visst längdintervall får tas upp. På så vis får all fisk inom beståndet chansen att leka minst en gång innan de tas upp och de stora individerna kan leka återkommande varje år.

Catch and release ställer dock krav på sportfiskaren vad gäller val av material, tidpunkt för fisket samt kunskap kring hur fisken bör hanteras. Om ambitionen är att återutsätta fisken, överväg då alltid sätt att minska hanteringen och tiden fisken spenderar ovan ytan. Fiskars slämskikt är känsligt och utgör ett viktigt skydd mot infektioner, blöt därför alltid händerna om du ska röra vid fisken.

Håvning, vägning, mätning och fotografering är alla moment som väsentligt ökar hanteringen av fisken, sträva därför efter att utesluta så många som möjligt av dessa! I många fall behövs inget av detta och fisken kan i stället krokas av direkt i vattnet. Vissa arter är extra känsliga för hantering vid höga vattentemperaturer, till exempel gädda och laxartade fiskar. Fiske efter, och återutsättning av dessa arter bör undvikas helt under de varmaste månaderna. Vid minusgrader ska inget fiske ske där målsättningen är att släppa tillbaka fisken. Fiskens ögon och slemskikt tar snabbt skada genom frysning vid luftexponering i minusgrader. Fiskarter med sluten simblåsa, tex gös och abborre, tar stor skada och riskerar att dö om de fångas från ett för stort djup. En vanligt använd tumregel är att inte fiska på dessa arter djupare än 10 meter om målsättningen är att återutsätta fisken.

Se till att ha en modern håv som har ett skonsamt gummerat nät. När fisken är håvad, lyft INTE in den i båten eller upp på land. Kroka i stället av fisken i håven utan att lyfta upp den över ytan mer än nödvändigt. Vid håvning är det vanligt att fisken ihop med betets krokar trasslar in sig rejält vilket kan ta lång tid att reda ut. Ha därför alltid en kraftavbitare tillhands för att enkelt kunna klippa av krokarna och frigöra fisken så fort som möjligt. Att väga fisken görs bäst i en blöt vågsäck (eller Ikeakasse) eller i håven efter avkrokning.

Var förberedd och ha en rutin för vad som ska göras om du fångar en stor fisk som du absolut vill håva, väga, mäta och fotografera. Se till att ha alla nödvändiga prylar framme och inom räckhåll.

Nödvändig utrustning för C&R:

Avkrokningstång

Modern håv med gummerat nät

Kraftavbitare

Artiklar

Upptäck mer